top of page

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 
Dijitalleşen dünyada bilgi güvenliği büyük önem kazanmıştır.
MARTEKS BGYS ana teması; İnsan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 1. Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

 2. Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

 3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.

 4. Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. .

 5. Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

 6. Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

 7. Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 8. Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

 9. Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

 10. Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

 11. Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

 12. Tüm çalışanların bu bilgi güvenliği politikası ile ilgili bireysel yükümlülüklerinden haberdar edilmesini sağlamak;

 13. Bu hedeflere ulaşacak ve “riske” dayalı yönetim sistemimizin etkinliği ve performansında sürekli iyileştirme arayacak bir yönetim sistemi sürdürmek.

Pamuk İplik, Viskon İplik, Şantuklu İplik, Cotton Yarn, Baumwoll Garn, Viskose, Melanj, Penye Compact İplik, Flam, Core Spun, Polyester İplik, Garn Fabrik, Yarn Fabric, Yarn production, Fabric Yarn, Likra Garn, Likra Fabrik, Garn Produktion

bottom of page